Lingo24

Home

To menu | To search

Home › Zasady bezpiecznego korzystania z podnośników

Zasady bezpiecznego korzystania z podnośników

, 14:14 - Permalink

Wśród firm wykorzystujących w swoim codziennym funkcjonowaniu podnośniki, bardzo często spotykany jest model leasingu maszyn tego typu.

Kwestią problematyczną nie jest nawet sam zakup podstawowych modeli takich podnośników, jak chociażby podnośniki towarowe czy osobowe albo nożycowe.

Wszystkie przedsiębiorstwa sięgające po podnośniki na co dzień wiedzą, że podnośniki to urządzenia rejestrowane i kontrolowane przez Urząd Dozoru Technicznego, a co za tym idzie – ich stan techniczny musi być nienaganny.

W innym przypadku, w corocznych inspekcjach zarejestrowanych podnośników, urządzenie nie otrzyma decyzji zezwalającej na jego eksploatację aż do czasu usunięcia wskazanych usterek.

W przypadku jakiejkolwiek firmy, wstrzymanie wykonywanych prac czy produkcji nawet na kilka dni z powodu wyłączenia posiadanych podnośników, jest kwestią absolutnie niedopuszczalną.

Tak samo jak z punktu widzenia przepisów Bezpieczeństwa Higieny Pracy, niedopuszczalne jest wykonywanie pracy na podnośniku przez osoby do tego nieprzeszkolone lub niewłaściwie wyposażone.

Natomiast sam podnośnik przed każdorazowym uruchomieniem powinien być obowiązkowo sprawdzany zgodnie z przewidzianymi procedurami rozruchowymi.

Pracodawca, który nie dopełnia wszystkich tych obowiązków, może liczyć na bardzo surowe kary. Jednak dzięki stosowaniu leasingu i możliwości wynajmu podnośników koszowych takich urządzeń wraz z serwisem, konserwacją oraz odbiorami UDT, można skutecznie odciążyć swoje przedsiębiorstwo od licznych formalnych, prawnych i technicznych zobowiązań, jakie nałożone są na właściciela i użytkownika podnośnika dowolnego typu.
podnosnikwroclaw.pl – podnośkiki koszowe z wrocławia

Adres: Grota Roweckiego 27, 52-219 Wrocław

Telefon: +48 795 844 842

Godziny otwarcia: 24/7